Asociații și fundații

Înființare asociație/ fundație

Asociatia dobandeste personalitate juridica prin înscrierea în Registrul asociațiilor si fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială isi are sediul.

Venim in sprijinul dumneavoastră oferind servicii avantajoase de reprezentare in vederea infiinâării asociațiilor/ONG-urilor.

Serviciile prestate sunt:

 • completarea cererii de înregistrare
 • obtinerea dovezii privind disponibilitatea și a rezervării denumirii
 • conceperea si redactarea statutului
 • conceperea si redactarea contractului de comodat/ contractului de închiriere
 • achitarea taxelor judiciare de timbru
 • constituirea, depunerea dosarului, reprezentarea si ridicarea actelor de la judecatorie.
 • predarea catre client a Certificatului de înscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la grefa instantei precum si a încheierii legalizate.
 • Înregistrarea fiscal a asociației (la cerere)

Modificări

 • schimbarea denumirii;
 • schimbarea găzduirii sediului social ;
 • modificarea sau prelungirea duratei de functionare ;
 • modificarea structurii membrilor asociatiei sau fundatiei prin afilierea unor membri noi si/sau dezafilierea unor membrii vechi;
 • numirea unor noi membri in organele de conducere si revocarea membrilor;
 • modificarea obiectivelor asociatie
 • schimbarea drepturilor si obligatiilor asociatilor
 • reorganizarea atributiile organelor de conducere,
 • imbunatatirea metodelor de administrare si control ale asociatiei sau fundatiei
 • Declarație beneficiar real

Lichidare asociație/fundație

Asociațiile se dizolvă:

 1. de drept;
 2. prin hotararea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz;
 3. prin hotararea adunarii generale.

Numirea lichidatorilor, care își vor îndeplini mandatul sub controlul cenzorilor. Aceasta coincide cu încetarea mandatului consiliului director și se poate face:

 • prin însăși hotărârea judecătorească, în cazul dizolvării de drept sau al dizolvării prin hotărârea judecătoriei;
 • de către adunarea generală, în cazul dizolvării prin hotărârea adunării generale.

Instanța competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripția căreia asociația/fundația își are sediul.

Asociația se poate dizolva si prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, hotararea adunarii generale se depune la judecatoria in a carei circumscriptie isi are sediul, pentru a fi inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Regimul bunurilor ramase dupa dizolvarea asociatiei este reglementat la art.  60 al Ordonantei 26/2000 cu privire la asociatii si fundații. Potrivit acestuia, în cazul dizolvării asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, printr-o procedura stabilita în statutul asociatiei sau al fundatiei.

În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operațiunile și nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociației.

Lichidatorii sunt obligați să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării și radierea asociației sau fundației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Contacteaza-ne!