Evaluări autorizate

Evaluări bunuri mobile și immobile, elemente necorporale

Baza de date proprie cu date referitoare la prețuri, experiența acumulată și o echipă dedicată evaluării de active și proprietăți ale persoanelor fizice și juridice ne permit să abordăm o gamă largă de evaluări cu complexitate ridicată, aplicând tehnici și metode de evaluare în linie atât cu standardele și legislația din România, cât și cu cele mai bune practici internaționale.

Rapoartele de evaluare sunt utilizate atât pentru transferuri între părți afiliate, dar și pentru garantarea unor împrumuturi, pentru înregistrarea în situațiile financiare, ca aport la capitalul social sau în procesele de restructurare, insolvență și lichidare a companiilor.

Efectuăm evaluări în calitate de experți tehnici desemnați de instanțe judecătorești sau la solicitarea părților în dosare în calitate de experți consultanți.

Evaluări de companii, acțiuni sau părți sociale

Evaluăm firme, estimând valoarea totală a companiei, valoarea capitalului investit și/sau valoarea capitalului propriu. De cele mai multe ori este vorba despre transferul întregii afaceri a unui pachet majoritar sau de control de acțiuni/părți sociale.

Se utilizează informații despre piață culese din cele mai utilizate baze de date (Infront Analytics, Amadeus, Reuters, CapitalIQ) pe baza unor analize sectoriale și de industrie cu privire la volumele de activitate, evoluții așteptate, indicatori de performanță multipli de piață.

Contacteaza-ne!