Drept comercial

Consultanţă juridică

Consultanţă juridică constând în prezentarea analizei comparative între formele juridice de societate permise în conformitate cu legislaţia din România, evidenţiind caracteristicile specifice ale acestora, avantajele şi dezavantajele precum şi prezentarea de comparaţii juridice între desfăşurarea activităţii prin intermediul unei filiale şi a unei sucursale;

Consultanţă juridică cu privire la drepturile acţionarilor/asociților minoritari, propunerea de soluţii juridice cu privire la remedierea situaţiilor de activ net negativ al societăţii, asistenţă juridică şi consultanţă cu privire la modalităţile şi procedeele de majorare şi reducere a capitalului social.

Constituire societăţi comerciale

 • Pregătirea documentelor necesare pentru Registrul Comerţului. Transmiterea actelor semnate prin e-mail, sau semnate la sediul nostrum si depunerea acestora prin mijloace electronice cu semnătură electronică atașată.
 • Înfiinţare și înregistrare societăţi comerciale, PFA, II, IF
 • Înregistrare/ închidere filiale, sucursale, pucte de lucru

Modificări

Modificări frecvente intervenite in cadrul unei societati, in contextul carora va putem asista și reprezenta în fața Registrului Comerțului:

 • Autorizare activități
 • Actualizare date identificare
 • Cesiune părți sociale
 • Declarație beneficiar real
 • Majorare / reducere capital social
 • Modificare (extindere si restrângere) obiect de activitate
 • Numire/revocare administrator
 • Prelungire durată funcționare
 • Prelungire/schimbare sediu social
 • Prelungire/închidere punct de lucru
 • Suspendare/reluare activitate
 • Obținere certificate constatatoare

Contacteaza-ne!